Du kan köpa Cialis Super Active i Sverige

Cialis Super Active

Cialis Super Active är en verklig innovation bland läkemedel vars åtgärder syftar till att behandla erektil dysfunktion, stärka erektionen och minska den tid det tar att återhämta sig efter sex. Den huvudsakliga aktiva ingrediensen i läkemedlet är tadalafil. Du kan köpa läkemedlet online på ett onlineapotek, eftersom det ges utan recept.

Cialis Super Active 20mg

Paket Pris Per Pill Besparingar Bonus
20mg x 10 piller
630 kr
63 kr 0 kr - Köp
20mg x 20 piller
1266 kr / 1046 kr
52 kr 220 kr + 4 piller Köp
20mg x 30 piller
1900 kr / 1450 kr
48 kr 450 kr + 6 piller Köp
20mg x 60 piller
3808 kr / 2608 kr
43 kr 1200 kr + 8 piller Köp
20mg x 90 piller
5627 kr / 3557 kr
40 kr 2070 kr + 10 piller Köp
20mg x 120 piller
7567 kr / 4327 kr
36 kr 3240 kr + 16 piller Köp
20mg x 180 piller
11306 kr / 5906 kr
33 kr 5400 kr + 20 piller Köp
20mg x 270 piller
16941 kr / 7491 kr
28 kr 9450 kr + 30 piller Köp

Läkemedlets syfte och funktion

Läkare ordinerar Cialis Super Active till sina patienter vid impotens eller erektil dysfunktion. Mycket ofta kan patienter förvirra generiska läkemedel Cialis, Vardenafil och Levitra.

Det speciella med vårt läkemedel är absorptionshastigheten i kroppen, eftersom det börjar verka efter bara 15 minuter. En lika viktig skillnad är att dess åtgärd varar ungefär två dagar. Allt detta gör att läkemedlet är efterfrågat bland män.

Vilken effekt ska Cialis ha?

Dosen av den aktiva substansen i tabletter är 20 mg, och det är denna dos som erkänns som den mest effektiva för att bekämpa potensproblem hos män. Läkemedlet i sig består av ingredienser av naturligt ursprung, på grund av vilket det absorberas snabbt och snabbt i kroppen och har nästan inga biverkningar.

Tabletten ska tas med mycket vatten. Det kommer att börja agera redan 10-15 minuter efter administrering, och dess effekt kommer att pågå i upp till 48 timmar. Du bör inte ta Cialis tillsammans med andra läkemedel för att förbättra styrkan, eftersom en överdos kan uppstå.

Skillnader mellan Cialis och Viagra

Bland skillnaderna mellan Cialis Super Active och klassisk Viagra är:

● aktiv substans;       

● tidpunkten för intag (Viagra bör tas 30 minuter före sex och det beskrivna läkemedlet – 10-15 minuter);       

● tid för åtgärd (Viagra fungerar upp till åtta timmar och CSA upp till 48);       

● dosering (Viagra har tre typer av doser – 25 mg, 50 mg och 100 mg, de ordineras baserat på kroppens ålder och känslighet för läkemedlet, Cialis har en dos på 20 mg).       

Allt ovanstående gör Cialis Super Active till ett mer fördelaktigt läkemedel. 

Regler och riktlinjer för antagning

Läkemedlet ska tas omedelbart före samlag – 10-15 minuter före det. På grund av dess sammansättning absorberas den snabbt i kroppen och börjar agera nästan omedelbart. Arbetets varaktighet är upp till 48 timmar, varefter det utsöndras från kroppen genom naturlig metabolism.

Vad mer är viktigt att veta innan du tar

Innan du tar bör du läsa igenom instruktionerna så att det inte finns någon överdos eller biverkningar. Biverkningar som svaghet, huvudvärk eller yrsel har sett med läkemedlet.

Det är viktigt att överväga att detta läkemedel har ett antal kontraindikationer samt rekommendationer för antagning. Du bör rådgöra med din vårdpersonal innan du beslutar om mediciner som behandlar erektil dysfunktionsproblem hos män.

Vad är dosen?

Dosen bör inte överstiga 20 mg per dag. För din bekvämlighet finns läkemedlet i tabletter, som alla har en optimal dos på 20 mg.

Interaktionsalternativ

Naturligtvis kan Cialis Super Active, liksom andra läkemedel, reagera med andra droger eller alkohol. I inget fall ska du ta medicinen, om du tar läkemedel som innehåller nitrater kan detta orsaka oönskade biverkningar.

Det rekommenderas inte heller att konsumera stora mängder alkohol innan du tar Cialis Super Active. Alkohol är tillåten innan du tar en liten mängd av det generiska.

Vad är kontraindicerat på Cialis-kursen

Det är mycket viktigt att konsultera en läkare innan du tar medicinen, eftersom detta läkemedel är kontraindicerat hos män med en tendens till priapism, med lågt blodtryck, män som har haft en stroke under de senaste sex månaderna, med hjärt- och njurproblem, eller om en allergi mot någon av komponenterna i medicinen finns. 

Det är förbjudet att ta läkemedlet tillsammans med läkemedel som innehåller nitrater. 

Vid överdosering kan du få en sådan biverkning som yrsel, vilket kan påverka körningen de närmaste timmarna. Vid överdosering ska du ringa hemhjälp, inte köra själv.

Vad kan gå fel (biverkningar)

Biverkningar är extremt sällsynta, främst vid överdosering. Bland dem är huvudvärk, ökad trötthet och yrsel.

Överdosering – kontakta läkare

Det rekommenderas inte att öka dosen självständigt utan att rådfråga läkare. Detta kan leda till överdosering av läkemedel och oönskade biverkningar och kan också skada en mans hälsa.

Hur Cialis ska förvaras

Det bästa sättet att förvara den är på en torr, mörk plats utom räckhåll för barn. Läkemedlets optimala hållbarhet från tillverkningsdatumet är 3 år.

Ansvar för administration och patient

Cialis Super Active är en medicinsk produkt, därför är det värt att köpa det efter att ha rådfrågat din läkare för att hitta dosen av det läkemedel som passar dig. Informationen på webbplatsen ersätter inte ett samråd med en läkare, därför är webbplatsen inte ansvarig för eventuella biverkningar.