Medicinsk ansvarsfriskrivning – Potensmedel Apoteket24

Hela avtalet:

Detta avtal innehåller alla avtal som gjorts mellan dig och PotensmedelApoteket24.com i förhållande till föremålet för kontraktet och tar platsen för alla tidigare – muntliga eller skriftliga – avtal som gjorts i förhållande till föremålet för kontraktet. Vi förbehåller oss rätten att ändra detta avtal när som helst utan föregående meddelande. Vi åtar oss att publicera alla ändringar och den uppdaterade versionen av detta kontrakt på webbplatsen. Ändringarna träder i kraft omedelbart efter att de publicerats på webbplatsen. Det är ditt ansvar att läsa den aktuella versionen av detta avtal innan du använder webbplatsen, för att säkerställa att du godkänner den aktuella versionen av de allmänna villkoren. Du förklarar att du anser att denna typ av anmälan om ändringar av detta avtal är lämplig. All ytterligare användning av webbplatsen efter mottagande av en anmälan om ändring tolkas som godkännande av de ändrade villkoren.